Čo poskytujeme

Likvidácia technologických zariadení

Kompletná likvidácia technologických zariadení, strojov, dopravníkov, oceľových konštrukcií, násypníkov, vagónov atď.

Komplexné riešenie odpadového hospodárstva firmy

Nastavenie a optimalizácia odpadových tokov tak, aby vznikala druhotná surovina. Zníženie nákladov na likvidáciu odpadov. Zosúladenie a legislatívne nastavenie odpadového hospodárstva, vrátane nebezpečných odpadov.

Prenájom kontajnerov a logistika

Prenájom kontajnerov typu Abroll s kapacitou 15-30 m³: otvorené, uzatvorené so strechou, uzamykateľné, lisovacie kontajnery.

Školský zber

Realizácia školských zberov papiera, likvidácia elektro odpadu v rámci školského zberu so zapožičaním kontajnerov zdarma.

Sídliskový zber

Mobilný výkup druhotných surovín na sídlisku s možnosťou výmeny za toaletný papier či hygienické utierky a vreckovky. Môžete nás kontaktovať aj v prípade, ak máte väčšie množstvo druhotných surovín, ktoré nemáte ako odviezť.

Environmentálne poradenstvo

test

Objednávka