čo vykupujeme

Zberový papier

Vykupujeme tieto druhy papiera:

noviny, letáky, časopisy, kancelársky papier, tlačiarenske orezy, dokumenty z archívov, skartované dokumenty, vlnitá lepenka, hladká lepenka

Oceľový odpad

Ľahký starý oceľový šrot:

neupravený, strihaný

Ťažký starý oceľový šrot:

neupravený, upravený + 4mm, upravený + 6mm, upravený + 8mm, upravený + 10mm

Nový oceľový šrot ( výrobný odpad):

neupravený (nad 1,5m), upravený ľahký (do 1,5m), upravený ťažký (do 1,5m)

Špony:

krátke oceľové, dlhé oceľové, liatinové

Liatina:

zlomková, upravená, neupravená

Farebné kovy

Vykupujeme odpady z farebných kovov:

meď, mosadz, bronz, hliník, nerez, magnetická nerez, zinok, olovo, cín, nikel, nástrojové ocele, tvrdokov, volfrám, titán

Odpady z plastov

Plasty:

fólia strečová LLDPE, fólia obalová LDPE, HDPE, fľaše, bandasky HDPE, fľaše PET, plastkartón PP, prepravky PP, HDPE, výrobné scrapy

Elektroodpad

Zbierame elektrozariadenia z domácností:

chladiace zariadenia, videokamery, videorekordéry, rozhlasové prijímače, hudobné nástroje, zosilňovače zvuku, batérie, akumulátory, autobatérie

Odoberáme bezplatne:

televízne prijímače, počítače, svetelné zdroje

Biele a farebné sklo

Biele a farebné sklo:

okenné tabuľe, fľaše bez nežiadúcich prímesí ako sú biologické zvyšky, hlina, výbušné a iné nečistoty, biele sklo, farebné sklo, mix skla (biele, farebné), nesmie byť autosklo, tvrdené sklo

Biela technika

Odoberáme:

Chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu a ďalšiu elektroniku.

Objednávka