Autovraky

Autovraky

Naša spoločnosť recykluje autovraky ekologicky a za vozidlo Vám na mieste vyplatíme akciovú výkupnú cenu podľa aktuálneho Cenníka.

Radi od Vás vykúpime autovraky za týchto podmienok:

 • vozidlo obsahuje motor, batériu, prevodovku, nápravy, katalyzátor, ak bol jeho súčasťou
 • vozidlo má identifikovateľné číslo karosérie
 • vozidlo nemusí byť funkčné, môže byť havarované, bez platnej STK a EK a nemusí byť odovzdané so všetkými časťami (môžu chýbať sedadlá, sklá a pod.)

Čo od nás získate:

Okrem vyplatenej odmeny za autovrak získate aj potvrdenie o vyradení vozidla, čo znamená, že nemusíte odhlásiť staré vozidlo na polícii. Rovnako zabezpečíme zhehodnotenie tabuliek s EČV a odovzdáme za Vás veľký aj malý technický preukaz podľa platného Zákona o cestnej premávke.

Čo potrebujete, ak je majiteľom vozidla fyzická osoba:

 • doklad totožnosti
 • v prípade, že nie ste majiteľ odovzdávaného vozidla, je potrebné predložiť notársky overené splnomocnenie od majiteľa vozidla
 • veľký a malý technický preukaz
 • tabuľky s EČV
 • v prípade, že je vozidlo dočasne odhlásené, je potrebné predložiť potvrdenie o dočasnom odhlásení
 • v prípade, že je odovzdávané vozidlo súčasťou dedičstva, je potrebné predložiť osvedčenie o dedičstve s určením osoby, na ktorú prešli povinnosti majiteľa vozidla

Čo potrebujete, ak je majiteľom vozidla právnická osoba:

 • doklad totožnosti
 • výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca, ktorý odovzdáva vozidlo
 • v prípade, že nie ste štatutárny zástupca, je potrebné predložiť notársky overené splnomocnenie
 • pečiatku spoločnosti
 • veľký a malý technický preukaz
 • tabuľky s EČV
 • v prípade, že je vozidlo dočasne odhlásené, je potrebné predložiť potvrdenie o dočasnom odhlásení

Čo potrebujete, ak je majiteľom vozidla leasingová spoločnosť:

 • doklad totožnosti
 • splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla
 • vozidlo môže odovzdať osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla alebo štatutárny zástupca spoločnosti, príp. jeho splnomocnenec
 • výpis z obchodného registra a pečiatku spoločnosti, v prípade splnomocnenia od leasingovej spoločnosti na firmu
 • veľký a malý technický preukaz
 • tabuľky s EČV
 • v prípade, že je vozidlo dočasne odhlásené, je potrebné predložiť potvrdenie o dočasnom odhlásení
Zberový papier

Zberový papier

Radi od Vás vykúpime tieto druhy papiera:

 • noviny, letáky, časopisy
 • kancelársky papier, tlačiarenske orezy, dokumenty z archívu, skartované dokumenty
 • vlnitá lepenka, hladká lepenka (kartóny)

 

Pre informácie o výkupných cenách kontaktujte jednu z našich prevádzok, alebo vyplňte nezáväznú objednávku.
V prípade záujmu o komplexné riešenie papierového odpadu v rámci viacerých prevádzok kontaktujte koordinátora obchodu pre papier.

Katalyzátory

Katalyzátory

Radi od Vás vykúpime použité autokatalyzátory, filtre pevných častíc a priemyselné katalyzátory.

Katalyzátory prijímame celé aj poškodené. Vykupujeme ich za trhovú cenu, určenú prostredníctvom našej rozsiahlej a denne aktualizovanej databázy.

Sme hrdým partnerom spracovateľov katalyzátorov spoločnosti REMETALL.

Pre informácie o výkupných cenách kontaktujte jednu z našich prevádzok, alebo vyplňte nezáväznú objednávku.

Oceľový odpad

Oceľový odpad

Radi od Vás vykúpime tieto druhy oceľového odpadu

 • ľahký starý oceľový šrot (neupravený, strihaný)
 • ťažký starý oceľový šrot (neupravený, upravený +4/6/8/10 mm)
 • nový oceľový šrot/ výrobný odpad (neupravený nad 1,5 m, upravený ľahký do 1,5 m, upravený ťažký do 1,5 m)
 • krátke oceľové špony, dlhé oceľové špony, liatinové špony
 • zlomková liatina, upravená liatina, neupravená liatina

Pre informácie o výkupných cenách kontaktujte jednu z našich prevádzok, alebo vyplňte nezáväznú objednávku.

V prípade záujmu o komplexné riešenie oceľového odpadu kontaktujte koordinátora obchodu pre oceľový odpad.

Farebné kovy

Farebné kovy

Radi od Vás vykúpime odpad z týchto druhov farebných kovov:

 • meď
 • mosadz
 • bronz
 • hliník
 • zinok
 • olovo
 • cín
 • nikel
 • titán
 • tvrdokov
 • volfrám
 • nástrojové ocele
 • nerez
 • magnetická nerez

Pre informácie o výkupných cenách kontaktujte jednu z našich prevádzok, alebo vyplňte nezáväznú objednávku.

V prípade záujmu o komplexné riešenie odpadu z farebných kovov kontaktujte koordinátora obchodu pre farebné kovy.

Plasty

Plasty

Radi od Vás vykúpime tieto druhy plastov:

 • fólia strečová LLDPE, fólia obalová LDPE, HDPE
 • fľaše, bandasky HDPE, fľaše PET
 • plastkartón PP
 • prepravky PP, prepravky HDPE
 • výrobné scrapy

Pre informácie o výkupných cenách kontaktujte jednu z našich prevádzok, alebo vyplňte nezáväznú objednávku.

V prípade záujmu o komplexné riešenie plastového odpadu kontaktujte koordinátora obchodu pre plasty.

Elektroodpad

Elektroodpad

Radi od Vás vykúpime tieto druhy elektroodpadu:

 • chladiace zariadenia
 • videokamery, videorekordéry
 • rozhlasové prijímače, hudobné nástroje, zosilňovače zvuku
 • batérie, akumulátory, autobatérie

Pre informácie o výkupných cenách kontaktujte jednu z našich prevádzok, alebo vyplňte nezáväznú objednávku.

Biele a farebné sklo

Biele a farebné sklo

Radi od Vás vykúpime tieto druhy skla:

 • biele sklo, farebné sklo, mix biele a farebné sklo
 • okenné tabule
 • fľaše bez nežiadúcich prímesí (biologické zvyšky, hlina, výbušné a iné nečistoty)
 • tvrdené sklo

Ľutujeme, ale v našej spoločnosti momentálne nevykupujeme autosklo.

Pre informácie o výkupných cenách kontaktujte jednu z našich prevádzok, alebo vyplňte nezáväznú objednávku.

Drevo

Drevo

Radi od Vás vykúpime tieto druhy drevného odpadu:

 • palety, bedničky, debny, drevné obaly
 • stavebné a demolačné drevo
 • separovaný komunálny drevný odpad

Pre informácie o výkupných cenách kontaktujte jednu z našich prevádzok, alebo vyplňte nezáväznú objednávku.

 

Biela technika

Biela technika

 

 • chladničky, mrazničky
 • práčky, sušičky
 • umývačky riadu a iné

nezáväzná objednávka

Osobné údaje spracúvame na účel vybavenia Vašej objednávky. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov.