Sme spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti zabezpečenia výkupu, prepravy, spracovania a triedenia recyklovateľných surovín a ich predaja na domácom i zahraničnom trhu. Naše služby sa využívajú v rámci celého Slovenska, a to formou individuálneho výkupu druhotných surovín od fyzických osôb, ako aj formou výkupu od podnikateľských subjektov. Pre tieto subjekty okrem individuálneho výkupu zaisťujeme i komplexnú správu odpadového hospodárstva šitú na mieru podľa potrieb zákazníka.

Za naším úspechom stojí dlhoročná tradícia a jedinečné know-how v oblasti výkupu, prepravy, triedenia, spracovania a zhodnocovania recyklovateľných surovín. Zodpovedným prístupom naša spoločnosť dlhodobo prispieva k ochrane prírodných zdrojov a životného prostredia.

Od roku 2019 sme členom priemyselného holdingu CE Industries, ktorý predstavuje lídra v podnikaní na európskych trhoch v železničnej doprave, recyklácii surovín a energetike.