O nás

Kompletná likvidácia technologických zariadení, strojov, dopravníkov, oceľových konštrukcií, násypníkov, vagónov atď.
Central European Industries je rastúci priemyselný holding zameraný na vybranú oblasť jedinečne prepojených obchodných a priemyselných činností s vysokou pridanou hodnotou v oblastiach energetiky, ťažkého strojárstva, recyklácia surovín a železničnej dopravy. Holding tvorí 15 spoločností s viac ako 2000 zamestnancami a obratom viac ako 5,6 miliardy Sk. Naším hlavným cieľom je poskytnúť komplexné riešenie vo všetkých odvetviach, v ktorých pôsobíme, za využitie historických úspechov aj neúspechov, avšak s novými technológiami a produktmi.
Obsah pre Vás pripravujeme
Obsah pre Vás pripravujeme
Obsah pre Vás pripravujeme

Objednávka