Komplexný servis v oblasti druhotných surovín a skartácie dokumentov pre našich partnerov a dodávateľov. Poďte s nami na spoločnú cestu. Zberné suroviny a.s., tvoj partner v zbere a separácii druhotných surovín.
Vitajte na našich stránkách  Zberné suroviny a.s. je spoločnosť so 66-ročnou tradíciou zameraná na výkup, odber, spracovanie  a distribúciu odpadov za účelom ich zhodnotenia.     Po kapitálovom vstupe DEMONTA Trade SE sa rozšírili možnosti spolupráce s partnermi v rámci  Európskeho spoločenstva. Nami vykonávané činnosti majú veľký celospoločenský význam v oblastiach zachovávania  recyklovateľných zdrojov surovín a vytvárania pozitívnych ekologických podmienok. Za účinnej podpory a  účasti všetkých pracovníkov organizácie udržujeme a zlepšujeme  systém manažerstva kvality. 
Domov O firme Služby O odpadoch Politiky Kontakty Pobočky Mapa Objednávka zvozu Ponuka majetku Flash Školský zber Domov Výkup druhotných surovín
Spoločnosť Zberné suroviny a.s. je ako riadená osoba súčasťou koncernu HEIM Trade SE, kde riadiacou osobou je HEIM Trade SE, IČO 26970805, so sídlom Brno,Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00
Automobilová technika na odpredaj