Komplexný servis v oblasti druhotných surovín a skartácie dokumentov pre našich partnerov a dodávateľov. Poďte s nami na spoločnú cestu. Zberné suroviny a.s., tvoj partner v zbere a separácii druhotných surovín.
Vitajte na našich stránkách  Zberné suroviny a.s. je spoločnosť so 66-ročnou tradíciou zameraná na výkup, odber, spracovanie  a distribúciu odpadov za účelom ich zhodnotenia a skartáciu dokumentov.     Po kapitálovom vstupe DEMONTA Trade SE sa rozšírili možnosti spolupráce s partnermi v rámci  Európskeho spoločenstva. Nami vykonávané činnosti majú veľký celospoločenský význam v oblastiach zachovávania  recyklovateľných zdrojov surovín a vytvárania pozitívnych ekologických podmienok. Za účinnej podpory a  účasti všetkých pracovníkov organizácie udržujeme a zlepšujeme  systém manažerstva kvality. 
Domov O firme Služby Skartácia O odpadoch Politiky Kontakty Pobočky Mapa Objednávka zvozu Ponuka majetku Flash
Domov Výkup druhotných surovín a skartácia dokumentov
Spoločnosť Zberné suroviny a.s. je ako riadená osoba súčasťou koncernu HEIM Trade SE, kde riadiacou osobou je HEIM Trade SE, IČO 26970805, so sídlom Brno,Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00
Automobilová technika na odpredaj