Sme s Vami už 70 rokov ….


Vážení priatelia sme Vašimi partmermi pri výkupe a spracovaní druhotných surovín už neuveriteľných 70 rokov ! Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu aj v nadchádzajúcom období.