Čo poskytujeme

Prehľad našich služieb

Naša spoločnosť ročne spracuje a umiestni na trh cca 90 tis. ton zberového papiera, 240 tis. ton oceľového šrotu, 7 tis. ton farebných kovov, 7 tis. ton sklených črepov, 2 tis. ton plastov a ďalšie objemy ostatných druhotných surovín. Významne teda pôsobí a podieľa sa na zabezpečení separácie odpadov vo všetkých fázach recyklačného procesu, čím prispieva k zlepšeniu životného prostredia a napĺňaniu cieľov a záväzkov vôči Európskemu spoločenstvu.

Likvidácia technologických zariadení


Kompletná likvidácia technologických zariadení, strojov, dopravníkov, oceľových konštrukcií, násypníkov, vagónov atď.

Komplexné riešenie odpadového hospodárstva firmy


Nastavenie a optimalizácia odpadových tokov tak, aby vznikala druhotná surovina. Zníženie nákladov na likvidáciu odpadov. Zosúladenie a legislatívne nastavenie odpadového hospodárstva, vrátane nebezpečných odpadov.

Prenájom kontajnerov


Prenájom kontajnerov typu Abroll s kapacitou 15-30 m3: otvorené, uzatvorené so strechou, uzamykateľné, lisovacie kontajnery.

Školský zber


Realizácia školských zberov papiera, likvidácia elektro odpadu v rámci školského zberu so zapožičaním kontajnerov zdarma.

Sídliskový zber


Mobilný výkup druhotných surovín na sídlisku s možnosťou výmeny za toaletný papier či hygienické utierky a vreckovky. Môžete nás kontaktovať aj v prípade, ak máte väčšie množstvo druhotných surovín, ktoré nemáte ako odviezť.