Prenájom / Predaj pozemku Trenčín – Kubrá

Dohodou
Adresa: Trenčín, ulica k Zábraniu
Rozloha: 1998 m²

Pozemok Trenčín Kubrá sa nachádza v obci Trenčín v okrese Trenčín s výmerou 1 998 m2. Prevádzka je zapísaná v katastrálnom území Kubrá. Nehnuteľnosť je evidovaná na liste vlastníctva č. 2143 a je vo výlučnom vlastníctve Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina.  Miestna výkupňa sa nachádza na pozemku parc. č. 1219/22  a 1230/3.
Kontakt: Ing. Ľubomír Pecha +421 918 371 123 , lpecha@zsza.sk

Kompletné informácie na stiahnutie