Prenájom / Predaj Miestnej výkupne Michalovce

Dohodou
Adresa: Michalovce, Priemyselná ulica
Rozloha: 4023 m2

Miestna výkupňa Michalovce sa nachádza v okrese Michalovce v obci Michalovce na ulici Priemyselná. Prevádzka je zapísaná v katastrálnom území Michalovce. Celková výmera pozemku je 4 023 m2 s parc. č. 4988/1, 4988/4, 4989, 5007/8, 5007/15, 5007/17 a 5007/18. Nehnuteľnosť je evidovaná na liste vlastníctva č. 6 807 a je vo výlučnom vlastníctve Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina.
Kontakt: Matúš Kubiš, +421 907 710 106 , mkubis@zsza.sk
 

Kompletné informácie na stiahnutie