Prenájom / Predaj miestnej výkupne Bušince

Dohodou
Adresa: Bušince
Rozloha: 2947 m2

Miestna výkupňa Bušince sa nachádza v okrese Veľký Krtíš v obci Bušince. Prevádzka je zapísaná v katastrálnom území Rybník. Stavba súp. č. 27 je na parcele č. 1671 s príslušenstvom a pozemky na parc. č. 1669, 1670, 1671, 1672. Celková výmera pozemku je 2 947 m2. Nehnuteľnosť je evidovaná na liste vlastníctva č. 457 a je vo výlučnom vlastníctve Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina.
Kontakt: Matúš Kubiš, +421 907 710 106 , mkubis@zsza.sk
 

Kompletné informácie na stiahnutie