Prenájom miestnej výkupne Zemianske Kostoľany

Dohodou
Adresa: Zemianske Kostoľany, ulica 4. apríla
Rozloha: 4319 m²

Miestna výkupňa Zemianska Kostoľany sa nachádza v okrese Prievidza v obci Zemianske Kostoľany na ul. 4. apríla. Prevádzka je zapísaná v katastrálnom území Zemianske Kostoľany s parc. č. 639 a 640. Celková výmera pozemku je  4 319 m2.  Nehnuteľnosť je evidovaná na liste vlastníctva č. 18 a je vo výlučnom vlastníctve Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina.
Kontakt: Matúš Kubiš, +421 907 710 106 , mkubis@zsza.sk
 

Kompletné informácie na stiahnutie