Prenájom miestnej výkupne Tlmače

Dohodou
Adresa: Rybník, areál SES Tlmače
Rozloha: 4828 m²

Miestna výkupňa Tlmače sa nachádza v okrese Rybník v obci Rybník v areáli SES Tlmače. Prevádzka je zapísaná v katastrálnom území Rybník s parc. č. 2936/22, 2936/32, 2936/33, 2936/34 a 2936/35. Celková výmera pozemku je 4 828 m2. Nehnuteľnosť je evidovaná na liste vlastníctva č. 1432 a je vo výlučnom vlastníctve Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina.
Kontakt: Matúš Kubiš, +421 907 710 106 , mkubis@zsza.sk
 

Kompletné informácie na stiahnutie