Predaj / Prenájom miestnej výkupne Hurbanovo

Dohodou
Adresa: Hurbanovo, ulica Rybárska
Rozloha: 2304 m²

Prevádzka Miestna výkupňa Rybárska sa nachádza v meste Hurbanovo na ul. Rybárska. Prevádzka je zapísaná v katastrálnom území Hurbanovo s parc. č. 1 676 a 1677. Celková výmera pozemku je  2 304 m2.  Nehnuteľnosť je evidovaná na liste vlastníctva č. 1294 a je vo výlučnom vlastníctve Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina.
Kontakt: Matúš Kubiš, +421 907 710 106 , mkubis@zsza.sk

Kompletné informácie na stiahnutie