Predaj / Prenájom miestnej výkupne Nové Zámky

Dohodou
Adresa: Nové Zámky, Ďumbierska ulica
Rozloha: 1658 m²

Prevádzka Miestna výkupňa Ďumbierska sa nachádza v meste Nové Zámky na ul. Ďumbierska. Prevádzka je zapísaná v katastrálnom území Nové Zámky s parc č. 6659/1. Celková výmera pozemku je 1 658 m2.  Nehnuteľnosť je evidovaná na liste vlastníctva č. 2191 a je vo výlučnom vlastníctve Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina.  
Kontakt: Matúš Kubiš, +421 907 710 106 , mkubis@zsza.sk
 

Kompletné informácie na stiahnutie