Predaj pozemku Veľké Revištia

Dohodou
Adresa: Veľké Revištia
Rozloha: 681 m2

Pozemok Veľké Revištia sa nachádza v okrese Sobrance v obci Veľké Revištia. Celková výmera pozemku je 681 m2 s parc. č. 238/2 a 238/3. Pozemok je evidovaný na liste vlastníctva č. 369. Pozemok sa nachádza v okrajovej nezastavanej južnej časti obce, cca 100 m vzdialený od súvislej uličnej zástavby rodinných domov. Pozemok je rovinatý, neoplotený a bez stavieb. Na okraji pozemku zo strany prístupovej cesty je osadený betónový stĺp vzdušného vedenia verejného rozvodu NN a oceľová tyč označujúca vedenie verejného vodovodu. Rozvod plynu je v dosahu na ulici obce.

Kontakt: Ing. Ľubomír Pecha, +421 918 371 123 , lpecha@zsza.sk

Kompletné informácie na stiahnutie