Predaj pozemku Bratislava – Čunovo

Dohodou
Adresa: Bratislava - Čunovo, Schengenská ulica
Rozloha: 2158 m²

Nehnuteľnosť predstavuje samostatný pozemok, ktorý je umiestnený mimo zastavaného územia, je v stave E (extravilán) a v súčasnosti je vedený ako orná pôda. Nehnuteľnosť je situovaná v katastrálnom území Bratislava V, mestská časť Čunovo, Schengenská ulica, parc. č. 1199/7. Celková výmera pozemku je  2 158 m2. Nehnuteľnosť je evidovaná na liste vlastníctva č. 584 a je vo výlučnom vlastníctve Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina.  
Kontakt: Ing. Ľubomír Pecha, +421 918 371 123 , lpecha@zsza.sk
 

Kompletné informácie na stiahnutie