Ponuka prenájmu nehnuteľnosti Trnava – Prednádražie

Dohodou
Adresa: Trnava - Prednádražie
Rozloha: 1391 m²

Miestna výkupňa Trnava-Prednádražie sa nachádza v okrese Trnava v obci Trnava na ul. Mozartova. Prevádzka je zapísaná v katastrálnom území Trnava s parc. č. 16335/138, 16335/145, 16335/146 a 16335/147. Celková výmera pozemku je  1 391 m2. Nehnuteľnosť je evidovaná na liste vlastníctva č. 11104 a je vo výlučnom vlastníctve Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina.
Kontakt: Ing. Ľubomír Pecha, +421 918 371 123 , lpecha@zsza.sk
 

Kompletné informácie na stiahnutie