Ponuka prenájmu nehnuteľnosti Šaľa

Dohodou
Adresa: Šaľa, Jazerná ulica
Rozloha: 1717 m²

Miestna výkupňa Šaľa sa nachádza v okrese Šaľa v obci Šaľa na ul. Jazerná. Prevádzka je zapísaná v katastrálnom území Šaľa s parc. č. 1028/2. Celková výmera pozemku je  1 717 m2. Nehnuteľnosť je evidovaná na liste vlastníctva č. 3443 a je vo výlučnom vlastníctve Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina.
Kontakt: Ing. Ľubomír Pecha, +421 918 371 123 , lpecha@zsza.sk
 

Kompletné informácie na stiahnutie