Pošlite nám svoju objednávku

Objednávkový formulár zvozu

Najbližšia pobočka

Špecifikácia materiálov na zvoz a približné množstvá:

Papier
Spisy a noviny
Lepenka, kartóny
Šrot
Ľahký šrot - plechárina
Ťažký upravený
Ťažký neupravený
Farebné kovy
Hliník
Meď, mosadz, bronz
Olovo
AKU batérie
Ostatné
Črepy
Plasty
Miesto pre Váš názor, pripomienky, objednávku zvozu neuvedeného materiálu, alebo žiadosť o pristavení kontajnera:
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Prehlasujem, že som osoba staršia ako 16 rokov.
Som osoba mladšia ako 16 rokov a súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov dáva zákonný zástupca.
Prehlasujem, že som zákonným zástupcom osoby mladšej ako 16 rokov a týmto udeľujem súhlas so spracovaní osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov.