Kontakty

Spojte sa s nami
Prvý kontakt - Call centrum
t.č. +421 41 5658 222
zsza@zsza.sk
Generálny riaditeľ
Ing. Norbert Tóth
ntoth@zsza.sk
Obchodný riaditeľ
Radek Fábik
+421 901 701 196
rfabik@zsza.sk
Finančný riaditeľ
Ing. Ján Šuniar
+421 918 371 123
jsuniar@zsza.sk
Personálny manažér
Ing. Veronika Babčanová
+421 915 801 054
vbabcanova@zsza.sk
Enviromentálny manažér
Karel Sikora
+421 917 195 557
ksikora@zsza.sk
Komoditný manažér - Papier a Plasty
Ján Strelník
+421 911 850 280
jstrelnik@zsza.sk
Asistentka - sekretariát
Ivana Šibíková
+421 907 886 782
sekretariat@zsza.sk

Závody

Žilina

Vedúci prevádzky
Ing. Katarína Ivančíková
+421 915 692 687
zilina-v@zsza.sk
Ekonómka
Ing. Mária Knapcová
+421 905 587 490
zilina@zsza.sk
Vykupovač
Alena Klacková
+421 907 927 588

Banská Bystrica

Vedúci prevádzky
Mgr. Miroslav Drozd
+421 915 692 688
bbystrica-v@zsza.sk
Ekonómka
Marcela Slivková
+421 917 966 791
bbystrica@zsza.sk
Vykupovač
Filip Mišurec
+421 48 4142 730

Zvolen

Vedúci prevádzky
Mgr. Miroslav Drozd
+421 915 692 688
zvolen-v@zsza.sk
Ekonómka
Martina Becherová
+421 907 801 005
zvolen@zsza.sk
Vykupovač
Juraj Šimčík
+421 4335 741

Žiar nad Hronom

Vedúci prevádzky
Mgr. Miroslav Drozd
+421 915 692 688
ziar-v@zsza.sk
Ekonómka
Mária Hoghová
+421 905 486 917
ziar@zsza.sk
Vykupovač
Ján Repinský
+421 908 928 751

Lučenec

Vedúci prevádzky
Tomáš Repka
+421 905 277 559
lucenec-v@zsza.sk
Ekonómka
Martina Dobiašová
+421 47 4512 020
lucenec@zsza.sk
Vykupovač
Jozef Šimo
+421 918 371 112

Prievidza

Vedúci prevádzky
Marek Michalička
+421 903 280 910
prievidza-v@zsza.sk
Ekonómka
Ing. Daniela Sliepková
+421 46 5427 815
prievidza@zsza.sk
Vykupovač
Milan Gogora
+421 908 718 981

Liptovský Mikuláš

Vedúci prevádzky
Vladimír Kulich
+421 917 614 454
lmikulas-v@zsza.sk
Ekonómka
Martina Labašková
+421 44 5541 581
lmikulas@zsza.sk
Vykupovač
Miroslav Moravčík
+421 918 926 800

Martin

Vedúci prevádzky
PhDr. Andrea Kyselová
+421 907 985 999
martin-v@zsza.sk
Ekonómka
Silvia Rumanová
+421 908 927 473
martin@zsza.sk

Košice

Vedúci prevádzky
Bc. Dominik Hudák
+421 907 710 105
kosice-v@zsza.sk
Ekonómka
Jarmila Kránitzová
+421 905 381 901
kosice@zsza.sk
Vykupovač
Dávid Čuha
+421 918 371 142
kosice@zsza.sk

Prešov

Vedúci prevádzky
Bc. Dominik Hudák
+421 907 710 105
presov-v@zsza.sk
Ekonómka
Viera Wunschová
+421 51 7499 951
presov@zsza.sk
Vykupovač
Karol Mizerák
+421 905 381 907

Poprad

Ekonómka
Zuzana Faltinová
+421 905 716 196
poprad@zsza.sk
Vykupovač
Cyril Halula
+421 917 918 535

Stará Ľubovňa

Ekonómka
Zuzana Faltinová
+421 905 716 196
slubovna@zsza.sk
Vykupovač
Richard Kaleta
+421 52 4283 252
slubovna@zsza.sk

Bardejov

Ekonómka
Alena Džundová
+421 908 718 979
bardejov@zsza.sk

Michalovce

Vedúci prevádzky
Bc. Dominik Hudák
+421 907 710 105
michalovce-v@zsza.sk
Ekonómka
Ing. Mária Bilčáková
+421 905 449 175
michalovce@zsza.sk

Spišská Nová Ves

Ekonómka
Bc. Želmíra Sagulová
+421 905 716 194
snv@zsza.sk
Vykupovač
Peter Filip
+421 917 933 429

Nitra

Vedúci prevádzky
Szilárd Kosa
+421 918 371 130
nitra-v@zsza.sk
Ekonómka
Tatiana Otrasová
+421 37 6522 661
nitra@zsza.sk

Topoľčany

Vedúci prevádzky
Marek Michalička
+421 903 280 910
topolcany-v@zsza.sk
Ekonómka
Ing. Daniela Sliepková
+421 46 5427 815
prievidza@zsza.sk
Vykupovač
Alena Stanková
+421 38 5326 333

Nové Zámky

Vedúci prevádzky
Szilárd Kosa
+421 918 371 130
nzamky-v@zsza.sk
Ekonómka
Jana Halásová
+421 35 6430 583
nzamky@zsza.sk
Vykupovač
Igor Kovačic
+421 918 371 140

Nové Mesto nad Váhom

Vedúci prevádzky
Peter Kupecký
+421 918 371 116
novemesto-v@zsza.sk
Ekonómka
Martina Mizeráková
+421 32 7716 044
novemesto@zsza.sk
Vykupovač
Peter Sýkora
+421 903 803 230

Senica

Vedúci prevádzky
Ing. Pavel Strunga
+421 907 561 829
trnava-v@zsza.sk
Ekonómka
Bc. Alexandra Tóthová
+421 915 819 646
senica@zsza.sk

Trnava

Vedúci prevádzky
Ing. Pavel Strunga
+421907 561 829
trnava-v@zsza.sk
Ekonómka
Mária Danišová
+421 903 280 914
trnava@zsza.sk

Levice

Vedúci prevádzky
Szilárd Kosa
+421 918 371 130
levice-v@zsza.sk
Ekonómka
Mária Medveďová
+421 917 974 130
levice@zsza.sk
Vykupovač
Rastislav Belák
+421 918 371 131

Galanta

Vedúci prevádzky
Ing. Pavel Strunga
+421 907 561 829
trnava-v@zsza.sk
Ekonómka
Erika Maszayová
+421 2 4564 8171
galanta@zsza.sk
Napíšte nám

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Prehlasujem, že som osoba staršia ako 16 rokov.
Som osoba mladšia ako 16 rokov a súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov dáva zákonný zástupca.
Prehlasujem, že som zákonným zástupcom osoby mladšej ako 16 rokov a týmto udeľujem súhlas so spracovaní osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov.