Kontakty

Spojte sa s nami
Prvý kontakt - Call centrum
t.č. +421 41 5658 222
zsza@zsza.sk
Generálny riaditeľ
Ing. Norbert Tóth
ntoth@zsza.sk
Obchodný riaditeľ
Radek Fábik
+421 901 701 196
rfabik@zsza.sk
Výrobno - technický riaditeľ
Marián Bartoš
+421 907 710 106
mbartos@zsza.sk
Ekonomický riaditeľ
Ing. Ľubomír Pecha
+421 918 371 123
lpecha@zsza.sk
Vedúci kontrolingu
Ing. Martin Václavík
+421 905 635 854
mvaclavik@zsza.sk
Personálny manažér
Ing. Veronika Babčanová
+421 915 801 054
vbabcanova@zsza.sk
Enviromentálny manažér
Karel Sikora
+421 917 195 557
ksikora@zsza.sk
Komoditný manažér - Farebné Kovy
Bc. Vladimír Jágrik
+421 905 930 287
vjagrik@zsza.sk
Komoditný manažér - Papier a Plasty
Ing. Marián Plessel
+421 918 371 113
mplessel@zsza.sk
Obchodný manažér
Eliška Ščehovičová
+421 908 797 656
escehovicova@zsza.sk
Obchodný manažér
Jozef Gaži
+421 907 222 246
jgazi@zsza.sk
Asistentka - sekretariát
Ivana Šibíková
+421 907 886 782
sekretariat@zsza.sk

Závody

Žilina

Vedúci prevádzky
Ing. Katarína Ivančíková
+421 915 692 687
zilina-v@zsza.sk
Ekonómka
Ing. Mária Knapcová
+421 905 587 490
zilina@zsza.sk
Vykupovač
Alena Klacková
+421 907 927 588

Banská Bystrica

Vedúci prevádzky
Róbert Jonáš
+421 905 277 558
bbystrica-v@zsza.sk
Ekonómka
Marcela Slivková
+421 917 966 791
bbystrica@zsza.sk
Vykupovač
Filip Mišurec
+421 48 4142 730

Zvolen

Vedúci prevádzky
Mgr. Miroslav Drozd
+421 915 692 688
zvolen-v@zsza.sk
Ekonómka
Martina Becherová
+421 907 801 005
zvolen@zsza.sk
Vykupovač
Juraj Šimčík
+421 4335 741

Žiar nad Hronom

Vedúci prevádzky
Ing. Miloš Drugda
+421 905 716 193
ziar-v@zsza.sk
Ekonómka
Mária Hoghová
+421 905 486 917
ziar@zsza.sk
Vykupovač
Slavomír Porubský
+421 908 928 751

Lučenec

Vedúci prevádzky
Tibor Gálik
+421 905 277 559
lucenec-v@zsza.sk
Ekonómka
Martina Dobiašová
+421 47 4512 020
lucenec@zsza.sk
Vykupovač
Tomáš Repka
+421 918 371 112

Trstená

Vedúci prevádzky
Vladimír Kulich
+421 917 614 454
trstena-v@zsza.sk
Ekonómka
Ing. Eleonóra Červencová
+421 43 5324 684
trstena@zsza.sk

Prievidza

Vedúci prevádzky
Michal Alaxa
+421 905 355 571
prievidza-v@zsza.sk
Ekonómka
Ing. Daniela Sliepková
+421 46 5427 815
prievidza@zsza.sk
Vykupovač
Milan Gogora
+421 908 718 981

Liptovský Mikuláš

Vedúci prevádzky
Mgr. Lukáš Kmošena
+421 905 355 570
lmikulas-v@zsza.sk
Ekonómka
Martina Labašková
+421 44 5541 581
lmikulas@zsza.sk
Vykupovač
Miroslav Moravčík
+421 918 926 800

Martin

Vedúci prevádzky
PhDr. Andrea Kyselová
+421 907 985 999
martin-v@zsza.sk
Ekonómka
Vanesa Dominová
+421 908 927 473
martin@zsza.sk

Košice

Vedúci prevádzky
Karol Kövér
+421 915 448 472
kosice-v@zsza.sk
Ekonómka
Jarmila Kránitzová
+421 905 381 901
kosice@zsza.sk
Vykupovač
Dávid Čuha
+421 918 371 142
kosice@zsza.sk

Prešov

Vedúci prevádzky
Igor Griger
+421 917 170 559
presov-v@zsza.sk
Ekonómka
Viera Wunschová
+421 51 7499 951
presov@zsza.sk
Vykupovač
Karol Mizerák
+421 905 381 907

Poprad

Vedúci prevádzky
Ing. Branislav Širáň
+421 905 544 748
poprad-v@zsza.sk
Ekonómka
Zuzana Faltinová
+421 905 716 194
poprad@zsza.sk
Vykupovač
Cyril Halula
+421 917 918 535

Stará Ľubovňa

Vedúci prevádzky
Mgr. Marko Andraščík
+421 917 810 169
slubovna-v@zsza.sk
Ekonómka
Zuzana Faltinová
+421 905 716 194
slubovna@zsza.sk
Vykupovač
Richard Kaleta
+421 52 4283 252
slubovna@zsza.sk

Bardejov

Vedúci prevádzky
Jozef Lamanec
+421 905 706 340
bardejov-v@zsza.sk
Ekonómka
Alena Džundová
+421 908 718 979
bardejov@zsza.sk

Michalovce

Vedúci prevádzky
Bc. Dominik Hudák
+421 907 710 105
michalovce-v@zsza.sk
Ekonómka
Ing. Mária Bilčáková
+421 905 449 175
michalovce@zsza.sk

Spišská Nová Ves

Vedúci prevádzky
Miroslav Dugas
+421 915 891 968
snv-v@zsza.sk
Ekonómka
Bc. Želmíra Sagulová
+421 905 716 194
snv@zsza.sk
Vykupovač
Peter Filip
+421 917 933 429

Nitra

Vedúci prevádzky
Szilárd Kosa
+421 918 371 130
nitra-v@zsza.sk
Ekonómka
Tatiana Otrasová
+421 37 6522 661
nitra@zsza.sk
Vykupovač
Mgr. Erik Višňovský
+421 903 280 906

Topoľčany

Vedúci prevádzky
Marek Michalička
+421 903 280 910
topolcany-v@zsza.sk
Ekonómka
Tatiana Otrasová
+421 918 371 133
topolcany@zsza.sk
Vykupovač
Alena Stanková
+421 38 5326 333

Nové Zámky

Vedúci prevádzky
Szilárd Kosa
+421 918 371 130
nzamky-v@zsza.sk
Ekonómka
Jana Halásová
+421 35 6430 583
nzamky@zsza.sk
Vykupovač
Igor Kovačic
+421 918 371 140

Nové Mesto nad Váhom

Ekonómka
Ing. Marta Okuliarová
+421 32 7716 044
novemesto@zsza.sk
Vykupovač
Peter Sýkora
+421 903 803 230

Senica

Vedúci prevádzky
Augustín Bartoš
+421 918 371 135
senica-v@zsza.sk
Ekonómka
Bc. Alexandra Tóthová
+421 915 819 646
senica@zsza.sk

Senec

Vedúci prevádzky
Michaela Sedláková
+421 915 446 971
senec-v@zsza.sk

Trnava

Vedúci prevádzky
František Trnka
+421 908 915 645
trnava-v@zsza.sk
Ekonómka
Mária Danišová
+421 903 280 914
trnava@zsza.sk

Levice

Vedúci prevádzky
Ing. Michal Obert
+421 917 977 872
levice-v@zsza.sk
Ekonómka
Mária Medveďová
+421 917 974 130
levice@zsza.sk
Vykupovač
Rastislav Belák
+421 918 371 131

Galanta

Vedúci prevádzky
Bartolomej Truska
+421 903 239 126
galanta-v@zsza.sk
Ekonómka
Erika Maszayová
+421 2 4564 8171
galanta@zsza.sk
Napíšte nám

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Prehlasujem, že som osoba staršia ako 16 rokov.
Som osoba mladšia ako 16 rokov a súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov dáva zákonný zástupca.
Prehlasujem, že som zákonným zástupcom osoby mladšej ako 16 rokov a týmto udeľujem súhlas so spracovaní osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov.