Komplexný servis v oblasti druhotných surovín pre našich partnerov a dodávateľov. Poďte s nami na spoločnú cestu. Zberné suroviny Žilina a.s.., tvoj partner v zbere a separácii druhotných surovín. Zhodnoťte svoj odpad
Produkty a služby   Čo vykupujeme a s čím obchodujeme: zberový papier biele a farebné sklo oceľový a liatinový odpad farebné kovy elektrické a elektronické zariadenia odpady z plastov   Nami poskytované služby: likvidácia technologických zariadení komplexné riešenie odpadového hospodárstva firmy prenájom dopravnej techniky a kontajnerov školský zber      Základné členenie sortimentných druhov vo výkupe: Oceľový a liatinový odpad: kovové   profily,   uholníky,   koľajnice,   plechy,   oceľové   rúry,   stavebná   oceľ,   nástrojová   oceľ,   oceľové   laná   a drôty,    pletivo,    špony    a    triesky,    radiátory,    antikor,    liatina,    stroje,    obaly,    kovové    častí    z    bielej    techniky,      dopravných a mechanizačných prostriedkov, kovové obaly. Nepatria sem: znečistené    oceľové    odpady    obsahujúce    zvyšky    nebezpečných    materiálov    a    uzavreté    nádoby    (najmä nerozobrané    motory    a    prevodovky    s    olejom,    kompresory    s    náplňou,    hasiace    prístroje,    boilery,      viaczložkové   materiály      obsahujúce   farebné   kovy,      plasty,   drevo,      betón,   kameň,      gumu,   asfalt,   porcelán, chemikálie, decht a pod. Farebné kovy: odpadové      drôty,   plechy,   profily,   obaly,   káble,   súčasti   strojov   a   zariadení,   špony,   triesky      a   piliny   z   medi, bronzu, mosadze, hliníka, olova, zinku a iných neželezných kovov. Nepatria sem:           viaczložkové farebné kovy,  znečistené farebné kovy obsahujúce zvyšky nebezpečných  materiálov Zberový papier: noviny,   časopisy,   hladké   lepenky,   vlnité   lepenky,   kartóny,   listy,   písací   papier,   obálky,   zošity,   knihy   bez tvrdých   obalov,   papierové   vrecia,   papiere   pre   výpočtovú   techniku,   brožúry,   katalógy,   telefónne   zoznamy, ostatný popísaný,  potlačený  a obalový  papier,  papierové odrezky. Nepatria sem: kopírovacie   a   uhlové   papiere,   svetlotlačené   a   asfaltové   papiere,   lepenky   a   papiere   s   kovovou   fóliou   a umelou hmotou, väzby  kníh, papiere s lepidlami, obaly z  mlieka  a nápojov (tetrapack). Biele a farebné sklo: nevratné fľaše, zaváracie poháre, ostatné odpadové sklo  a črepy (biele, farebné, mix). Nepatria sem: sklo   olovnaté,   simax      (borosilikátové   -   tzv.   varné   sklo),   obrazovky,   opaxit,   lepené   sklo,   autosklá,   sklo   s drôtenou   vložkou,   zrkadlá,   nežiaduce   prímesi   a   nečistoty   (kovové   uzávery,   fľaše   z   umelej   hmoty,   porcelán, kamienky, keramika,  porcelán). Elektrické a elektronické zariadenia: televízory,   monitory,   elektronický   odpad   (najmä   servery,   tlačiarne,   osobné   počítače,      laptopy,   notebooky, LCD   a   plazmové   monitory,   elektronické   diáre,   kopírovacie   zariadenia,   el.   písacie   stroje,   kalkulačky,   faxy, telexy,   pevné   a   mobilné   telefóny,   záznamníky,   rozhlasové   prijímače,   videokamery,   videorekordéry,   Hi-   fi zariadenia,   digitálne   fotoaparáty,   elektronické   nástroje,   hračky,   kalkulačky,   hudobné   nástroje,   zdravotnícke prístroje,   prístroje   na   monitorovanie   a   kontrolu,   predajné   automaty,   elektro   odpad   –      pračky,   sušičky, sporáky,   mikrovlnné   rúry,   vysávače,   žehličky,   hriankovače,   varné      dosky,   mlynčeky,   vykurovacie   telesá, ventilátory, osvetľovacie  telesá, elektrické nástroje a záhradná technika. V tomto druhu nevykupujeme: nekompletné    elektrické    a    elektronické    zariadenia,    televízory    s    mechanicky    poškodenou    obrazovkou, svetelné zdroje s obsahom ortuti, tonery, alebo súčasti obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Umelé hmoty: polyetylénové   obalové   fólie   neznečistené,   triedené      podľa      farieb,      PET   fľaše      z   nealkoholických   nápojov triedené   a   netriedené   (plastové   uzávery   a   papierové   etikety   sú   prípustné),   prepravky   z   fliaš,   zeleniny   a ovocia, profily z plastových  okien. Nepatria sem: odpady   a   obaly   znečistené   škodlivými   látkami   (najmä   olejmi   a   mazivami),   nádoby   a   obaly      s   obsahom     kozmetiky,    olejov,    mazív    a    nápojov,    tégliky    a    obaly    z    chemikálií,    syrov    a    mliečnych    výrobkov, poľnohospodárske a viaczložkové fólie, obaly z PVC,  staniol, etikety,  celofán a i. Akumulátorové olovené batérie:                           vykupujú sa len v nepoškodenom stave. Nepatria sem: rozbité   alebo   inak   poškodené   batérie,   ktoré   pri   manipulácií   ohrozujú   zdravie   a   životné   prostredie.
Výkup druhotných surovín
Zhodnoťte svoj odpad
Produkty a služby   Čo vykupujeme a s čím obchodujeme: zberový papier biele a farebné sklo oceľový a liatinový odpad farebné kovy elektrické a elektronické zariadenia odpady z plastov   Nami poskytované služby: likvidácia technologických zariadení komplexné riešenie odpadového hospodárstva firmy prenájom dopravnej techniky a kontajnerov školský zber      Základné členenie sortimentných druhov vo výkupe: Oceľový a liatinový odpad: kovové   profily,   uholníky,   koľajnice,   plechy,   oceľové   rúry,   stavebná   oceľ, nástrojová   oceľ,   oceľové   laná   a   drôty,   pletivo,   špony   a   triesky,   radiátory, antikor,   liatina,   stroje,   obaly,   kovové   častí   z   bielej   techniky,      dopravných   a mechanizačných prostriedkov, kovové obaly. Nepatria sem: znečistené      oceľové      odpady      obsahujúce      zvyšky      nebezpečných materiálov   a   uzavreté   nádoby   (najmä   nerozobrané   motory   a   prevodovky s   olejom,   kompresory   s   náplňou,   hasiace   prístroje,   boilery,      viaczložkové materiály        obsahujúce    farebné    kovy,        plasty,    drevo,        betón,    kameň,      gumu, asfalt, porcelán, chemikálie, decht a pod. Farebné kovy: odpadové      drôty,   plechy,   profily,   obaly,   káble,   súčasti   strojov   a   zariadení, špony,   triesky      a   piliny   z   medi,   bronzu,   mosadze,   hliníka,   olova,   zinku   a iných neželezných kovov. Nepatria sem:           viaczložkové farebné kovy,  znečistené farebné kovy obsahujúce zvyšky nebezpečných  materiálov Zberový papier: noviny,   časopisy,   hladké   lepenky,   vlnité   lepenky,   kartóny,   listy,   písací papier,    obálky,    zošity,    knihy    bez    tvrdých    obalov,    papierové    vrecia, papiere   pre   výpočtovú   techniku,   brožúry,   katalógy,   telefónne   zoznamy, ostatný popísaný,  potlačený  a obalový  papier,  papierové odrezky. Nepatria sem: kopírovacie   a   uhlové   papiere,   svetlotlačené   a   asfaltové   papiere,   lepenky a   papiere   s   kovovou   fóliou   a   umelou   hmotou,   väzby      kníh,   papiere   s lepidlami, obaly z  mlieka  a nápojov (tetrapack). Biele a farebné sklo: nevratné   fľaše,   zaváracie   poháre,   ostatné   odpadové   sklo      a   črepy   (biele, farebné, mix). Nepatria sem: sklo   olovnaté,   simax      (borosilikátové   -   tzv.   varné   sklo),   obrazovky,   opaxit, lepené    sklo,    autosklá,    sklo    s    drôtenou    vložkou,    zrkadlá,    nežiaduce prímesi   a   nečistoty   (kovové   uzávery,   fľaše   z   umelej   hmoty,   porcelán, kamienky, keramika,  porcelán). Elektrické a elektronické zariadenia: televízory,     monitory,     elektronický     odpad     (najmä     servery,     tlačiarne, osobné    počítače,        laptopy,    notebooky,    LCD    a    plazmové    monitory, elektronické   diáre,   kopírovacie   zariadenia,   el.   písacie   stroje,   kalkulačky, faxy,     telexy,     pevné     a     mobilné     telefóny,     záznamníky,     rozhlasové prijímače,    videokamery,    videorekordéry,    Hi-    fi    zariadenia,    digitálne fotoaparáty,   elektronické   nástroje,   hračky,   kalkulačky,   hudobné   nástroje, zdravotnícke   prístroje,   prístroje   na   monitorovanie   a   kontrolu,   predajné automaty,   elektro   odpad   –      pračky,   sušičky,   sporáky,   mikrovlnné   rúry, vysávače,   žehličky,   hriankovače,   varné      dosky,   mlynčeky,   vykurovacie telesá,   ventilátory,   osvetľovacie      telesá,   elektrické   nástroje   a   záhradná technika. V tomto druhu nevykupujeme: nekompletné      elektrické      a      elektronické      zariadenia,      televízory      s mechanicky   poškodenou   obrazovkou,   svetelné   zdroje   s   obsahom   ortuti, tonery, alebo súčasti obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Umelé hmoty: polyetylénové   obalové   fólie   neznečistené,   triedené      podľa      farieb,      PET fľaše      z   nealkoholických   nápojov   triedené   a   netriedené   (plastové   uzávery a   papierové   etikety   sú   prípustné),   prepravky   z   fliaš,   zeleniny   a   ovocia, profily z plastových  okien. Nepatria sem: odpady     a     obaly     znečistené     škodlivými     látkami     (najmä     olejmi     a mazivami),   nádoby   a   obaly      s   obsahom      kozmetiky,   olejov,   mazív   a nápojov,    tégliky    a    obaly    z    chemikálií,    syrov    a    mliečnych    výrobkov, poľnohospodárske   a   viaczložkové   fólie,   obaly   z   PVC,      staniol,   etikety,     celofán a i. Akumulátorové olovené batérie:                           vykupujú sa len v nepoškodenom stave. Nepatria sem: rozbité     alebo     inak     poškodené     batérie,     ktoré     pri     manipulácií     ohrozujú   zdravie   a   životné   prostredie.
Komplexný servis v oblasti druhotných surovín pre našich partnerov a dodávateľov. Poďte s nami na spoločnú cestu. Zberné suroviny Žilina a.s.., tvoj partner v zbere a separácii druhotných surovín. Výkup druhotných surovín