Komplexný servis v oblasti druhotných surovín pre našich partnerov a dodávateľov. Poďte s nami na spoločnú cestu. Zberné suroviny Žilina a.s.., tvoj partner v zbere a separácii druhotných surovín.
Žilina Kragujevská 3 010 01  Žilina tel: 041 5658233  e-mail: zilina@zsza.sk GPS: 49.2270948, 18.72492
Trenčín Zlatovská 27 areál PH Komzulta Trenčín 911 01   Trenčín tel: 032 7434416 e-mail: trencin@zsza.sk GPS: 48.891788, 18.021704
Nitra Štúrova 151 949 01   Nitra tel: 037 6522661 e-mail: nitra@zsza.sk GPS: 48.314479, 18.044137
Nové Zámky Gúgska cesta 132 940 01   Nové Zámky tel: 035 6430583 e-mail: nzamky@zsza.sk GPS: 47.980734, 18.136185
Levice časť Geňa 46 934 01   Levice tel: 036 6312690 e-mail: levice@zsza.sk GPS: 48.196547, 18.594411
Galanta Šaľská cesta 774/3 924 01   Galanta tel: 031 7802071 e-mail: galanta@zsza.sk GPS: 48.192055, 17.747287
Topoľčany Pod Kalváriou 1598 955 01   Topoľčany tel: 038 5326333 e-mail: topolcany@zsza.sk GPS: 48.556913, 18.15231
Senica Železničná 358 905 01   Senica tel: 034 6514541 e-mail: senica@zsza.sk GPS: 48.670457, 17.339352
Trnava Coburgova 84 917 01   Trnava tel: 033 5531027 t-mail: trnava@zsza.sk GPS: 48.356206, 17.563823
Prešov Bardejovská 40 080 06   Prešov tel: 051 7499951 e-mail: presov@zsza.sk GPS: 49.01074, 21.259462
Bardejov Pod Winbargom 4 085 01   Bardejov tel: 054 4883200 e-mail: bardejov@zsza.sk GPS: 49.301488, 21.280603
Poprad Hraničná 4942 058 01   Poprad tel: 052 7729397 e-mail: poprad@zsza.sk GPS: 49.059554, 20.285439
Spišská Nová Ves Tehelná 22 052 01   Spišská Nová Ves tel: 053 4422895 e-mail: snv@zsza.sk GPS: 48.9374,  20.547481
Stará Ľubovňa Mýtna 90 064 01   Stará Ľubovňa tel: 052 4283251 e-mail: slubovna@zsza.sk GPS: 49.308783, 20.698376
Košice Magnezitárska 16 040 01   Košice tel: 055 7999926 e-mail: kosice@zsza.sk GPS: 48.752468, 21.259798
Michalovce Priemyselná 10 071 01   Michalovce tel: 056 6886241 e-mail: michalovce@zsza.sk GPS: 48.745847, 21.889856
Rožňava Štítnická 4 048 01   Rožňava tel: 058 7885830 e-mail: roznava@zsza.sk GPS: 48.660374, 20.513164
Zhodnoťte svoj odpad
Banská Bystrica Majerská cesta  11 974 01   Banská Bystrica tel: 048 4141995 e-mail: bbystrica@zsza.sk GPS: 48.736352, 19.180799
Výkup druhotných surovín
Kontakty na prevádzky
Trstená Oravická 387 028 01  Trstená tel: 043 5324684 e-mail: trstena@zsza.sk GPS: 49.363448, 19.630374
Ružomberok Železničná 3 034 01   Ružomberok tel: 044 4320082 e-mail: ruzomberok@zsza.sk GPS: 49.080686, 19.311803
Liptovský Mikuláš Palúčanská 542 031 01   Liptovský Mikuláš tel: 044 5528799 e-mail: lmikulas@zsza.sk GPS: 49.088272, 19.583924
Lučenec Skladištná 5 984 01   Lučenec tel: 047 4512020 e-mail: lucenec@zsza.sk GPS: 48.334871, 19.670162
Prievidza Skladová cesta 2 971 01   Prievidza tel: 046 5427815 e-mail: prievidza@zsza.sk GPS: 48.763056, 18.624691
Zvolen Pribinova 184 960 01   Zvolen tel: 045 5335741 e-mail: zvolen@zsza.sk GPS: 48.566037, 19.149503
Žiar nad Hronom Priemyselná 1255 965 01   Žiar nad Hronom tel: 045 6722180 e-mail: ziar@zsza.sk GPS: 48.564524, 18.857152
Horný Hričov Horný Hričov 6 013 42   Horný Hričov tel: 041 5680161 e-mail: hhricov@zsza.sk GPS: 49.2445, 18.645558
Martin Dúbravca, areál DCP Timber 036 01   Martin tel: 043 4301375 t-mail: martin@zsza.sk GPS: 49.088286, 18.947843
Nové Mesto nad Váhom Trenčianská 17 915 41   Nové Mesto nad Váhom tel: 032 7716044 e-mail: novemesto@zsza.sk GPS: 48.748528, 17.840045
Žilina Kragujevská 3 010 01  Žilina tel: 041 5658233  e-mail: zilina@zsza.sk GPS: 49.2270948, 18.72492
Trenčín Zlatovská 27 areál PH Komzulta Trenčín 911 01   Trenčín tel: 032 7434416 e-mail: trencin@zsza.sk GPS: 48.891788, 18.021704
Nitra Štúrova 151 949 01   Nitra tel: 037 6522661 e-mail: nitra@zsza.sk GPS: 48.314479, 18.044137
Nové Zámky Gúgska cesta 132 940 01   Nové Zámky tel: 035 6430583 e-mail: nzamky@zsza.sk GPS: 47.980734, 18.136185
Levice časť Geňa 46 934 01   Levice tel: 036 6312690 e-mail: levice@zsza.sk GPS: 48.196547, 18.594411
Galanta Šaľská cesta 774/3 924 01   Galanta tel: 031 7802071 e-mail: galanta@zsza.sk GPS: 48.192055, 17.747287
Topoľčany Pod Kalváriou 1598 955 01   Topoľčany tel: 038 5326333 e-mail: topolcany@zsza.sk GPS: 48.556913, 18.15231
Senica Železničná 358 905 01   Senica tel: 034 6514541 e-mail: senica@zsza.sk GPS: 48.670457, 17.339352
Trnava Coburgova 84 917 01   Trnava tel: 033 5531027 t-mail: trnava@zsza.sk GPS: 48.356206, 17.563823
Prešov Bardejovská 40 080 06   Prešov tel: 051 7499951 e-mail: presov@zsza.sk GPS: 49.01074, 21.259462
Bardejov Pod Winbargom 4 085 01   Bardejov tel: 054 4883200 e-mail: bardejov@zsza.sk GPS: 49.301488, 21.280603
Poprad Hraničná 4942 058 01   Poprad tel: 052 7729397 e-mail: poprad@zsza.sk GPS: 49.059554, 20.285439
Spišská Nová Ves Tehelná 22 052 01   Spišská Nová Ves tel: 053 4422895 e-mail: snv@zsza.sk GPS: 48.9374,  20.547481
Stará Ľubovňa Mýtna 90 064 01   Stará Ľubovňa tel: 052 4283251 e-mail: slubovna@zsza.sk GPS: 49.308783, 20.698376
Košice Magnezitárska 16 040 01   Košice tel: 055 7999926 e-mail: kosice@zsza.sk GPS: 48.752468, 21.259798
Michalovce Priemyselná 10 071 01   Michalovce tel: 056 6886241 e-mail: michalovce@zsza.sk GPS: 48.745847, 21.889856
Rožňava Štítnická 4 048 01   Rožňava tel: 058 7885830 e-mail: roznava@zsza.sk GPS: 48.660374, 20.513164
Zhodnoťte svoj odpad
Banská Bystrica Majerská cesta  11 974 01   Banská Bystrica tel: 048 4141995 e-mail: bbystrica@zsza.sk GPS: 48.736352, 19.180799
Kontakty na prevádzky
Trstená Oravická 387 028 01  Trstená tel: 043 5324684 e-mail: trstena@zsza.sk GPS: 49.363448, 19.630374
Ružomberok Železničná 3 034 01   Ružomberok tel: 044 4320082 e-mail: ruzomberok@zsza.sk GPS: 49.080686, 19.311803
Liptovský Mikuláš Palúčanská 542 031 01   Liptovský Mikuláš tel: 044 5528799 e-mail: lmikulas@zsza.sk GPS: 49.088272, 19.583924
Lučenec Skladištná 5 984 01   Lučenec tel: 047 4512020 e-mail: lucenec@zsza.sk GPS: 48.334871, 19.670162
Prievidza Skladová cesta 2 971 01   Prievidza tel: 046 5427815 e-mail: prievidza@zsza.sk GPS: 48.763056, 18.624691
Zvolen Pribinova 184 960 01   Zvolen tel: 045 5335741 e-mail: zvolen@zsza.sk GPS: 48.566037, 19.149503
Žiar nad Hronom Priemyselná 1255 965 01   Žiar nad Hronom tel: 045 6722180 e-mail: ziar@zsza.sk GPS: 48.564524, 18.857152
Komplexný servis v oblasti druhotných surovín pre našich partnerov a dodávateľov. Poďte s nami na spoločnú cestu. Zberné suroviny Žilina a.s.., tvoj partner v zbere a separácii druhotných surovín.
Horný Hričov Horný Hričov 6 013 42   Horný Hričov tel: 041 5680161 e-mail: hhricov@zsza.sk GPS: 49.2445, 18.645558
Martin Dúbravca, areál DCP Timber 036 01   Martin tel: 043 4301375 t-mail: martin@zsza.sk GPS: 49.088286, 18.947843
Výkup druhotných surovín
Nové Mesto nad Váhom Trenčianská 17 915 41   Nové Mesto nad Váhom tel: 032 7716044 e-mail: novemesto@zsza.sk GPS: 48.748528, 17.840045