Kontakty

Spojte sa s nami
Prvý kontakt - Call centrum
t.č. +421 41 5658 222
zsza@zsza.sk
Výkonný riaditeľ
Ing. Peter Turza
+421 918 371 123
pturza@zsza.sk
Obchodný riaditeľ:
Ing. Marián Plessel
+421 918 371 113
mplessel@zsza.sk
Asistent:
Ing. Tomáš Valiček
+421 907 826 386
tvalicek@zsza.sk
Vedúci kontrolingu:
Ing. Martin Václavík
+421 905 635 854
mvaclavik@zsza.sk
Environment:
JUDr. Ján Opial
+421 917 195 557
jopial@zsza.sk
Hlavná účtovníčka:
Oľga Podmanická
+421 905 381 904
opodmanicka@zsza.sk
Personálne oddelenie:
Ľubica Danišková
+421 915 801 054
kariera@zsza.sk
Obchodný servis:
+421 903 280 944
+421 917 375 083
+421 908 965 025
+421 908 734 691
HR project manager
Ing. Rastislav Lapoš
+421 908 740 344
rlapos@zsza.sk

Závody

Sídlo spoločnosti - závod Žilina

Riaditeľ / Vedúci
Ing. Peter Turza
+421 918 371 123
pturza@zsza.sk
Ekonómka
Alena Kucharovicová
+421 905 587 490
zilina@zsza.sk
Vykupovač
Alena Klacková
+421 907 927 588

Miestna výkupňa – závod Prievidza

Riaditeľ / Vedúci
Lýdia Jankovská
Ekonómka
Vykupovač
Napíšte nám

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Prehlasujem, že som osoba staršia ako 16 rokov.
Som osoba mladšia ako 16 rokov a súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov dáva zákonný zástupca.
Prehlasujem, že som zákonným zástupcom osoby mladšej ako 16 rokov a týmto udeľujem súhlas so spracovaní osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov.