Kariéra

Prehľad pracovných pozícií

Sme radi, že sa zaujímate o možnosť pracovného uplatnenia v našej spoločnosti, ktorá pokračuje v dlhoročnej tradícii zberu druhotných surovín. Na trhu sme síce už od roku 1948, ale vývoj spoločnosti reflektuje aktuálne trendy 21. storočia. V našich pracovným radoch radi privítame nových kolegov, ktorí sa neboja nových výziev a chcú sa podieľať na úspechu a ďalšom napredovaní našej spoločnosti.

Ak ste si z našej ponuky voľných pracovných pozícií nevybrali, aj tak budeme radi, keď nás budete kontaktovať a zaujímať sa o prácu v našej rozvíjajúcej sa spoločnosti. Možno budeme potrebovať práve Vás!

Projektový finančný controller


Popis práce

 • Nastavovanie nových procesov controllingu
 • Kontrola tržieb, nákladov a marže
 • Tvorba a príprava finančných budgetov
 • Pravidelný reporting
 • Úzka spolupráca s vedením spoločnosti
 • Kontrola pohľadáviek a záväzkov
 • Spracovanie a kontrola dát z interných databáz
 • Podieľanie sa na príprave forecastingu a budgetov
 • Monitorovanie nákladov spoločnosti a účinné využívanie finančných zdrojov
 • Analytická podpora aktivít obchodného oddelenia
Žilina
dohodou
Prihlás sa

Príležitosť pre každého


Popis práce

 • Hľadáme ambicióznych ľudí, ktorí sú zameraní na dosahovanie vysokých cieľov. Nenapĺňa Vás vaše súčasné zamestnanie, potrebujete väčší priestor na realizáciu svojich myšlienok a hľadáte príležitosť naplno využiť svoje schopnosti? Tak hľadáme práve Vás. Nebudeme Vás obmedzovať tým, čo by ste mali robiť. To nám poviete Vy, čo a ako chcete robiť, čo chcete dosiahnuť, kam sa chcete posunúť a kam chcete posunúť našu spoločnosť. My Vám dáme priestor, čas aj prostriedky na uskutočnenie svojich ambícií. Teraz nadišiel ten správny čas na zmenu.
 • Ak Vás predchádzajúce riadky zaujali, ozvite sa nám. Radi sa stretneme a porozprávame.
Žilina a celé Slovensko
dohodou
Prihlás sa

Senior obchodník


Popis práce

 • Zabezpečuje nákup druhotných surovín
 • Aktívne vyhľadáva nových dodávateľov druhotných surovín
 • Vyhľadáva likvidácie objektov, z ktorých je možné získať zdroje druhotných surovín
 • Vedie osobné rokovania s návrhmi na cenové a zmluvné zabezpečenie (v spolupráci s obchodným riaditeľom)
 • Vypracováva cenové ponuky
 • Vykonáva operatívny prieskum všetkých rozhodujúcich a významných zdrojov druhotných surovín, o ktorom má prehľadnú evidenciu (množstvá, druhy, kontaktné mená, tel. spojenie, adresy)
 • Pri zabezpečovaní dodávok druhotných surovín aktívne komunikuje s vedúcim príslušného spracovateľského dvora
 • Zúčastňuje sa a rieši prípadné reklamačné konania
 • Na základe poznatkov o konkurencii a cenovom vývoji predkladá návrhy na úpravu výkupných cien
 • Pravidelne mesačne predkladá na obchodný úsek prehľad navštívených potenciálnych dodávateľov
 • Mesačne predkladá ekonomické vyhodnotenia svojej činnosti
 • Kontroluje nákupnú a zberovú činnosť druhotných surovín z hľadiska dodržiavania nákupných cien, správnosti vedenia evidencie, triedenia a úpravy surovín a porovnania s evidenčným stavom
 • Plní operatívne úlohy v zmysle pokynov vedenia
celé Slovensko
dohodou
Prihlás sa

Senior účtovníčka


Popis práce

 • Zabezpečenie a spracovanie účtovných závierok v účtovnom programe Magma
 • Optimalizácia a nastavenie účtovných postupov v spoločnosti - aktívna spolupráca pri nastavovaní procesov v spoločnosti (vytváranie interných štandardov, dohľad nad ich dodržiavaním)
 • Efektívne vedenie a metodické usmernenie menšieho tímu účtovníkov a dohľad nad účtovaním dcérskych závodov
 • Znalosť podvojného účtovníctva
 • Spracovanie mesačnej a ročnej uzávierky s komplet výkazníctvom
 • Znalosť zákonov súvzťažných s podvojným účtovníctvom (daňové, účtovné)
 • Spracovanie došlých a odberateľských faktúr
 • Účtovanie bežného účtu, pokladne, interných dokladov (leasingy, aktívne/pasívne zmluvy, nájmy)
 • Ovládanie skladového hospodárstva (účtovanie, príjem, výdaj)
 • Aktivácia zásob v skladovom hospodárstve
 • Kontrola mzdového účtovníctva
 • Komunikácia s relevantnými inštitúciami a daňovými poradcami (auditori)
 • Pravidelný reporting
 • Kompletné spracovanie výkazov
Žilina
asap
Prihlás sa

Majster / Obchodník


Popis práce

 • Zabezpečuje nákup druhotných surovín
 • Aktívne vyhľadáva nových dodávateľov druhotných surovín
 • Vyhľadáva likvidácie objektov, z ktorých je možné získať zdroje druhotných surovín
 • Pravidelne reportuje o pracovných aktivitách a stretnutiach
 • Riadi a organizuje zvoz, spracovanie a expedíciu druhotných surovín
 • Zabezpečenie reklamných a marketingových aktivít
Brezno
asap
Prihlás sa

Vedúci spracovateľského dvora Trstená


Popis práce

 • Aktívne vyhľadávanie nových dodávateľov a výskytov druhotných surovín
 • Vypracovávanie cenových ponúk
 • Kompletná starostlivosť o existujúcich a nových dodávateľov druhotných surovín
 • Riešenie personálnych otázok v spolupráci s HR
 • Zodpovednosť za zverené finančné prostriedky na výkup druhotných surovín
 • Sledovanie stavu zásob druhotných surovín
 • Plnenie stanovených plánov výkupu
 • Vykonávanie prípravy a výstupnej kontroly kvality expedovaných druhotných surovín
 • Riešenie prípadných reklamácií od dodávateľa
 • Zabezpečovanie pravidelného servisu motorových vozidiel, strojov a zariadení
 • Zabezpečovanie legislatívnych požiadaviek na chod spracovateľského dvora
 • Starostlivosť o prislúchajúce miestne výkupne
 • Zabezpečovanie marketingových a reklamných aktivít
Trstená
asap
Prihlás sa
Pošlite svoju prihlášku

Kontaktný formulár

Správa
Životopis:
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Prehlasujem, že som osoba staršia ako 16 rokov.
Som osoba mladšia ako 16 rokov a súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov dáva zákonný zástupca.
Prehlasujem, že som zákonným zástupcom osoby mladšej ako 16 rokov a týmto udeľujem súhlas so spracovaní osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov.