Zhodnoťte svoj odpad
Komplexný servis v oblasti druhotných surovín pre našich partnerov a dodávateľov. Poďte s nami na spoločnú cestu. Zberné suroviny Žilina a.s.., tvoj partner v zbere a separácii druhotných surovín.
Vitajte na našich stránkách Zberné   suroviny   Žilina   a.s..    je   spoločnosť   s   viac   ako   66-ročnou   tradíciou   zameraná   na   výkup,   odber,   spracovanie   a distribúciu odpadov za účelom ich zhodnotenia.   Nami   vykonávané   činnosti   majú   veľký   celospoločenský   význam   v   oblastiach   zachovávania   recyklovateľných   zdrojov surovín   a   vytvárania   pozitívnych   ekologických   podmienok.   Za   účinnej   podpory   a   účasti   všetkých   pracovníkov   organizácie udržujeme a zlepšujeme  systém manažerstva kvality. Vykupujeme   nasledujúce   druhy:   papier,   šrot   ,   faredné   kovy:   meď,   hliník,   mosadz,   bronz,   olovo,   cín   atď.,      plasty, AKU.   Pre školy organizujeme školský zber papiera.
Výkup druhotných surovín
Český        priemyselník        Jaroslav Strnad       ďalej       rozširuje       svoje impérium   na   Slovensku.   Začiatkom tohto      roka      kúpil      v      konkurze slovenskú   jednotku   v   maloobchode s    druhotnými    surovinami,    žilinskú spoločnosť Zberné suroviny Celý článok eTREND .
Komplexný servis v oblasti druhotných surovín pre našich partnerov a dodávateľov. Poďte s nami na spoločnú cestu. Zberné suroviny Žilina a.s.., tvoj partner v zbere a separácii druhotných surovín.
Vitajte    na    našich stránkách Zberné   suroviny   Žilina   a.s..    je   spoločnosť   s   viac ako    66-ročnou    tradíciou    zameraná    na    výkup,    odber, spracovanie    a    distribúciu    odpadov    za    účelom    ich zhodnotenia.   Nami   vykonávané   činnosti   majú   veľký   celospoločenský význam    v    oblastiach    zachovávania    recyklovateľných zdrojov   surovín   a   vytvárania   pozitívnych   ekologických podmienok.    Za    účinnej    podpory    a    účasti    všetkých pracovníkov     organizácie     udržujeme     a     zlepšujeme       systém manažerstva kvality. Vykupujeme   nasledujúce   druhy:   papier,   šrot   ,   faredné kovy:    meď,    hliník,    mosadz,    bronz,    olovo,    cín    atď.,      plasty,    AKU.    Pre    školy    organizujeme    školský    zber papiera.
Zhodnoťte svoj odpad
Český        priemyselník        Jaroslav Strnad       ďalej       rozširuje       svoje impérium   na   Slovensku.   Začiatkom tohto      roka      kúpil      v      konkurze slovenskú   jednotku   v   maloobchode s    druhotnými    surovinami,    žilinskú spoločnosť Zberné suroviny Celý článok eTREND .
Výkup druhotných surovín